icon-aladin
GIỚI THIỆU BẠN BÈ
Cơ hội để bạn kiếm được thu nhập từ mạng lưới bạn bè
của mình khi giới thiệu Aladin

Tạo tài khoản

Điền thông tin và mở tài khoản ngay lập tức.

Nhanh chóng
Dễ dàng
Miễn phí

Quảng bá Aladin

Gửi lời mời đến bạn bè của bạn tham gia Aladin, trải nghiệm các dịch vụ tiện ích hiện có.

Nhận tiền thưởng

Tận hưởng mô hình chia sẻ thu nhập minh bạch của chúng tôi.

Tất cả đều dựa trên doanh thu sử dụng dịch vụ mạng lưới bạn bè của chính bạn.

Update success