Chọn công ty chứng khoán
Hãy chọn công ty chứng khoán để mở tài khoản đầu tư. Nếu bạn đã có tài khoản hoặc cần thông tin tư vấn trực tiếp, liên hệ Aladin: 0819.31.7989
Ưu điểm khi mở tài khoản tại Aladin so với ACTCK
Aladin Finance Công ty Chứng khoán
Tư vấn đầu tư 1. Không giới hạn NTV hỗ trợ bạn, bạn có thể THEO nhiều NTV khác nhau 1. Được chăm sóc bởi 1 brocker tư vấn đầu tư
2. Năng lực NTV được công khai, minh bạch để bạn đánh giá hiệu quả 2. Khó và cần thời gian đánh giá được năng lực của brocker hỗ trợ bạn
3. Nền tảng nhận thông tin theo hướng công nghệ số thông minh, đủ thông tin vị thế, giá, tỷ trọng thông qua app và website 3. Khuyến nghị theo phương pháp truyền thống: Email, gọi diện, chat
Nền tảng giao dịch Khách hàng có thể sử dụng tất cả nền tảng giao dịch của CTCK cung cấp
Biểu phí Tất cả biểu phí sử dụng dịch vụ đều như nhau
Sản phẩm Tất cả sản phẩm đầu tư của CTCK đều được sử dụng
Sản phẩm gia tăng Robot AI, Blog đầu tư, Hệ học giao dịch DEMO Không có
Nhiều nhà tư vấn cũng hỗ trợ bạn
1. Cùng nhiều NTV sẽ hỗ trợ bạn đầu tư hiệu quả
2. Tư vấn công nghệ số, tín hiệu được gửi phù hợp từng danh mục